Kézműves műhely


K A N K A L I N
 KÉZMŰVES  MŰHELY 


KIÉ LESZ AZ ARANYTOJÁS
- húsvéti játszóház-

Bevezető beszélgetés
Melyik a kedvenc állatod? Miért szereted?
  
Gárdonyi Géza: A kis csacsi meg a nagy nyuszi

Kelj fel kis csacsi fiam – szólt hajnalban a nagy csacsi az istállóban. – Kiviszlek ma a mezőre.
Hopp, felugrik a kis csacsi. Összeüti a bokáját. Jó reggelt kíván a mamájának és kérdezi a fülét vidáman megbillentve.
- Mi az a mező, anyukám?
- A mező – feleli a nagy csacsi – nem egyéb, mint egy nagy-nagy zöld asztal. Olyan nagy, hogy az egyik szélétől a másikig sohase tudod végigenni.
Ez tetszett a kis csacsinak. Táncolva ment az anyja után a mezőre. Amint ott legelésznek, egyszer csak odafut az anyjához a kis csacsi:
- Jaj, de megijedtem.
- Mitől?
- Furcsát láttam.
- Mit láttál?
- Icike-picike kis csacsikat.
- Mekkorákat?
- Mint a fülem.
- Nem lehet az.
- De bizony. Úgy ugráltak, mint a szöcske. Gyere, nézd meg, ha nem hiszed.
Odavezeti az anyját. Hát két kis nyúl ül ott a fű között. Éppen mosakodtak.
- Jaj, mit látok? Mekkora két nyulat látok? – kiáltott a kis nyúl.
- Nem nyulak ezek, te kis csacsi – szólt az öreg nyúl.
Az öreg szamár pedig azt mondta erre a fiának:
- Nem csacsik ezek, te kis nyúl.
És mind a ketten barátságosan néztek egymásra.
Mikor jól megnézték egymást, a kis csacsi hazament a nagy csacsival és a kis nyuszi a nagy nyuszival.

Beszélgetés a történetről és a nyusziról. Hol élnek? Mit esznek? Hogyan utánozzuk a mozgásuk? Milyen hangot ad? 

 • Játék / Nyuszikat választunk és futóversenyt rendezünk.

A húsvéti nyúl
Ismeritek a húsvéti nyuszit? Hol él? Miért húsvéti? Ma róla mesélünk nektek.
Keretmese 
 A húsvéti nyuszi, Áprilka nagyon várta a Tavasz Tündért. A tündérke a napfényével táplálkozott, ám napocska ezen a tavaszon sokat lustálkodott, nem ragyogott, nem melengetett, erőtlen maradt a Tavasz Tündér sehogy nem tudta legyőzni Tél királyt.  A Tél úr hideg leheletétől  vacogtak a gyerek, dideregtek a virágok, fáztak az állatok. Pedig Áprilka reggeltől estig így költögette a napocskát.  
Keretmese folytatása
- Itt van mindjárt a húsvét -- mondta magában --, de nekem még egy darab tojásom sincs. Pedig a gyerekek tőlem várják, hogy nyuszi tojást tegyek az előre elkészített fészkekbe. Mi tévő legyek? -- sóhajtott fel bánatosan.

 Miért éppen nekem kell hímes tojást készíteni, amikor mi nyulak nem is tudunk tojást tojni? No de ezen törjem buksi fejem, hisz ez így van, mióta világ a világ. Inkább azt okoskodjam ki, hogy honnan szerezzek minél előbb tojást. Elmegyek a gólyákhoz tojásért. 

 • Játék  / Beszélgetés a gólyákról / Honnan érkeztek, mit csinálnak tavasszal? Gólyákat  választunk, fél lábon kell állniuk, az nyer aki tovább bírja. 

Keretmese folytatása
A gólyák nem tudtak Áprilkának tojást adni,  így aztán tovább ment. Eszembe jutott egy okos gondolat! - kiáltott egy nagyot Áprilka. Befutok a faluba, megkeresem tyúkanyót, és egyezséget kötök vele.
Azzal fel is kapta hamarjában a cipőjét és úgy futott a dombról le, hogy csak úgy porzott utána az út. Meg sem állt, míg a baromfi udvarhoz nem ért. Tyúkanyó pont ott kapirgált kakasával a szemétdombon, amikor rájuk köszönt illedelmesen Áprilka:
-- Szép jó napot kívánok!
-- Adjon isten neked is Ugri Füles! Mi járatban vagy erre felé? -- kérdi tőle tyúkanyó.
-- Szeretnék veled egyezséget kötni. -- felelte a nyúl. -- Mindjárt itt a húsvét, tojás kellene. Tojjál nekem minden nap egy tojást, cserébe adok érte egy fej, szép friss káposztát. Kifestem színesre a tojásokat, és elviszem a gyerekeknek. Beleegyezően bólintott tyúkanyó. De a tojásokat neked kell elszállítani. Áprilka úgy döntött, hogy a baromfi udvarban befesti a tojásokat szép pirosra, a majd otthon díszíti ki őket. Segítsetek a nyuszinak hazavinni a tojásokat!

 • Játék / Beszélgetés a tojásról. Mi lesz belőle. Az új élet jelképe, tavasszal is újjáéled a természet. Piros is az élet színe. Add tovább a tojást játék. Két csapat versenyez, a tojásokat kell óvatosan a kosárba adogatni Az a csapat nyer, amelyik több tojást tud a kosarába rakni. 

Keretmese folytatása
Rengeteg tojást gyűjtött Áprilka mielőtt hozzákezdett volna a díszítéshez  kicsit játszott velük. 

 • Játék /Kié lesz az aranytojás? A gyerekek labdával gurítanak, hogy eltalálják az aranytojást. Az nyer, akinek először sikerül. 

 Keretmese folytatása
Amíg Áprilka játszadozott egy nyúlbőrbe bújt apróka, icipici kis róka lopakodott a Tojásfestő Műhelybe és összevissza maszatolta, kente fente a tojásokat. Lekonyult a nyuszi füle mikor meglátta. Hogy fogom én ezt helyre hozni? Hogy fogom én ezt a tengernyi tojást  újra megfesteni - sopánkodott. Segítettek gyerekek? Kíváncsi vagyok ki fogja a legszebb tojásokat festeni?

 •  Játék  - csapatverseny  /A gyerekek óriástojás színezőket kapnak. Az a csapat nyer, amelyik a tavaszi képre a legszebb tojásokat színezi.

Keretmese befelyezése
Áprilka köszöni a segítséget, mindenkinek egy tojástartót ajándékoz, amit a gyerekeknek kell kiszínezni 

KÉZMŰVESKEDÉS 
Minden gyerek kap egy tojástartót, amit neki kell kiszínezni. 


  PIROS - FEHÉR - ZÖLD
Történelmi játszóház

Bevezető beszélgetés.
Mi történt 1848 március 15-én?  
"Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld"
Miért ezek a színek szerepelnek a mondókában? Hol élnek a magyarok? 
Az eseményeket papírszínház segítségével meséljük el. Közösen elmondjuk Petőfi Sándor versét.
(A pesti polgárok papírfiguráit kiosztjuk a gyerekeknek. Megbeszéljük kik ők, mit akartak, megnézzük a viseletüket.)

Petőfi Sándor: Nemzeti dalESKÜSZÜNK, ESKÜSZÜNK, HOGY RABOK TOVÁBB NEM LESZÜNK...
 
Meg kell védenetek a szabadságot. A játékban résztvevő fiúk huszárpróbákon vesznek részt, a honleányok ügyességi feladatokat oldanak meg.  Kezdésként megfigyeljük a huszárok és a honleányok öltözetét, a  fiúk a játékokban huszárcsákót, a lányok gyöngyöspártát szereznek.

1. FELADAT /  LÁNYOKNAK
Kokárda gombolás.
Időre kell a kislányoknak kokárdát összeállítani. Az nyer, akinek a legtöbbet sikerül összeilleszteni.


 2. FELADAT / FIÚKNAK 
Kokárda gyűjtés huszárkarddal
A lányok által összeállított kokárdákat kell a fiúknak egy kard segítségével összegyűjteni, a legtöbb kokárdát gyűjtő nyer.3. FELADAT / LÁNYOKNAK
Nemzetiszínű legyező hajtogatás. A legyezőt leggyorsabban meghajtogató kislány nyer.4. FELADAT / FIÚKNAK
Ki a legerősebb? A fiúk egy kézzel papírrudat tartanak, az nyer, aki a legtovább bírja.5. FELADAT/ LÁNYOKNAK
Nemzetiszínű gyöngysor fűzés. Ételfestékkel színezett tésztából kell nemzetiszínű gyöngysort fűzni, az nyer aki a leghosszabb láncot tudja fűzni.6. FELADAT / FIÚKNAK
Látáspróba.
Nemzetiszínű karikának kell a közepét eltalálni.


7. FELADAT /LÁNYOKNAK
Nemzetiszínű tulipánok felfújása.
 Az nyer aki a legtöbb virágot fújja fel.
  

8. FELADAT / FIÚKNAK
Gyorsasági próba.
Nemzetiszínű gombolyagot  kell feltekerni időre.     

 

9. FELADAT 
Kisdobosokat választunk. A kör közepére állnak. Aki nem lép egyszerre...dalra dobolnak, a többiek nagy körben menetelnek.

 

 

 

  10. FELADAT / HADIKÓRHÁZ JÁTÉK  - A lányoknak sebesült katona sebét kell bekötözni. 

11. KÉZMŰVESKEDŐK

 • kokárdaszínezés

 • huszárszínező

 • nemzetiszínű zászló készítése nyomdázással    

 

 

ITT A FARSANG

Farsangi játékaink

Mi lehet a vers címe?

Vidor Miklós: Bolond-bál

Bolond-bálban jártam
az este,
a szamárral táncolt
a kecske.
Három majom húzta
a nótát,
vasvillával ettek
szamócát.
Cibere vajda és Konc király vetélkedése
 Szemben állnak a gyerekek egymással. Az egyik csapat a böjti ételeket, a másik a húsos ételeket személyesíti meg. Farkasszemet néznek a párok, aki tovább bírja az nyer. Az utolsó párnál az egyik gyerek a böjti, a másik a farsangi ételeket képviseli. Nagyobb gyerekekkel játszhatunk szkander játékot is. 

JÁTÉKOK HAGYOMÁNYOS FARSANGI JELMEZEKBEN

A magyar néphagyományban gyakran találkozunk medve, gólya jelmezzel.

Gólyás játék - A gyerekek gólyajelmezben féllábon állnak, aki a legtovább vagy a zene végéig kibírja, megnyeri a játékot.


Medvetáncoltatás zenére - Választunk  egy idomárt, aki zenére ( Halász Judit Medvenóta) egy bottal megtáncoltatja a medvéket. A legszebben táncot  bemutató jutalmat kap. 

Zene: Medvedal


   

 


Kolompolás, télkergetés - A gyerekek különböző zajt keltő hangszerekkel elűzik a telet (kürt, kolomp, fedő, műanyag flakkon).  


 

NEVETTETŐ JÁTÉKOK

Bohóc nevettető


Két csapat ül egymással szemben, az egyik csapat a szomorú, a másik a vidám bohóc. A vidám csapat tagjai nevetnek, vihognak és mókáznak. A komolyak viszont igyekeznek megőrizni komolyságukat előre megadott ideig. Utána csere.

Farkat akar a csacsi
Farkat akar a csacsi: hungarocellből egy csacsit készíteni, papírból külön egy farkat. A játékosnak bekötjük a szemét és így kell neki felszúrni a farkat a csacsira. 

 

 FARSANGI ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK

Csapatjátékok, mindenki farsangi szemüvegben vesz részt a játékban. Az egyforma színű szemüvegesek alkotnak egy csapatot)

Könyök a könyökhöz!
Halk zeneszóra kötetlenül mozognak a gyerekek. Jelre testrészeiket egy másik gyermek ugyanazon testrészeivel érintik. (homlokhoz, térd a térdhez…)

Pingvinek a jégtáblán
Jégen utazó pingvinek vagyunk. Igen ám, de a jégtábla olvadni kezd! A játék célja, hogy igyekezzenek a gyerekek minél kisebb lepedőn megállni úgy – akár csak egy pillanatra is – hogy nem ér le a lábuk.

Pingpong labda ügyességi
Pingpong labda a két homlok közé, zenére kell táncolni. Amelyik páros tovább bírja, és nem ejti le a labdát, az a nyertes.

Fakanálból készült busóbabákat adunk körbe a zene ritmusára. Hirtelen elhallgat a zene, akinél a busóbáb maradt, kiesik a játékból. 
 


Tyúk-ütés
Tyúk-ütés: Egy piros kis fazekat lefordítunk a szőnyegen, két gyereknek bekötjük a szemét és adunk egy fakanalat a kezébe. Az nyer, aki a fakanállal megtalálja a fazekat és ráüt.
-    Lufiterelgetés: lufit kell fakanállal terelgetni, aki elsőnek ér a célba az nyer.

Célba dobás
Célba dobó verseny, aki többet dob a célba az nyer. Papírtányérból készült oroszlánfej nyitott szája, ahová be kell találni az „eleséggel”.
  
Táncház játék - Gyere be rózsám, gyere be!
 
 

MIKULÁSHÁZ

 ADVENTI KÉZMŰVES PROGRAMOK
Elkezdődött a karácsonyi készülődés. Sok jó ötletet találtunk a világhálón. Összeszedegettük azokat, amelyeket szeretnénk megvalósítani veletek.

MIKULÁSHÁZ - foglalkozás forgatókönyv

 

Bevezető
A gyerekek az óvódásban levelet kapnak a Mikulástól. 
Kedves Gyerekek nagy bajban vagyok! Megbetegedtek a segítőim, a manócskák, pedig csak néhány nap van az ajándékozásig. Kérlek, segítsetek! Mikulás ügyekben jártas segítőtársakat keresek, akik helyettesíteni tudnák a manócskáimat. Az István úti fiókkönyvtárban, ahol már jártatok megnyitottam a MIKULÁSHÁZAT.  Szorgos kezekre van szükségem a postahivatalban, az ajándékok csomagolásához, a rénszarvasok gondozásában, a karácsonyfadíszek készítésében. A könyvtárban megtaláljátok a NAGY MIKULÁS KÖNYVET, amiben részletesen leírtam a karácsonyi manók feladatát. Manó az lehet, aki ügyes, tud szépen rajzolni, énekelni, verset mondani, cipekedni és fára mászni. Várlak Benneteket a könyvtárban. Mit vigyek nektek a puttonyomban? A kívánságotokat rajzoljátok le, és hozzátok magatokkal a postahivatalba!
Szeretettel
a MIKULÁS

 


Foglalkozás menete
Érkezéskor a gyerekek leteszik a cipőjüket, csizmájukat

KI A  MIKULÁS - Mikulás könyv első meséje

A város egyik kolostorának szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal.
 Mikulásvarázslás  /  Hipp, hopp, de csodás, gyere elő Mikulás 

 •  Egyéni előadások  -  A megjelenő Mikulásnak a gyerekek verset mondanak, énekelnek - a szereplést vállaló gyerekek mikulásvirágot, aranydiót, és almát kapnak.

CSAPATVERSENYEK
A gyerekek felöltöznek manónak 
 • Három helyszínen folytatódik a játék. Megalakítjuk a csapatokat.  Minden csapat kap egy textil fenyőfát, amire annyi dísz kerül, ahány pontot szereznek. 
 HELYSZÍNEK 
(Forgószínpad szerűen haladunk)

 A POSTAHIVATAL  - A Mikulás könyv második levele

Kedves Látogató!
Szeretettel köszöntelek a postahivatalomban. Rajzold le a kívánságod! Kérésed Mikulás napján megpróbálom teljesíteni. A legszebb rajzot külön is jutalmazni fogom.  A nekem szánt levelet szépen kiszínezve dobd be a postaládámba. (A gyerekek borítékba rakják a rajzokat, a borítékra Mikulás figurát készítenek tenyérnyomattal vagy színezővel.)
 


A RÉNSZARVASOK  - A Mikulás könyv második meséj
A Mikulás kísérői nemcsak a Krampuszok, hanem végig vele vannak hűséges rénszarvasai is, akik egész este húzzák szánját. De kik is valójában ők? 

Rudolf
Sok- sok évvel ezelőtt született az Északi Sarkon. Mikor kicsi volt nagyon nehezen illeszkedett be a többi rénszarvas közé fénylő orra miatt. Mindent megpróbált azért, hogy orra fénylését csillapítsa, de nem sikerült neki. Mígnem egyszer sűrű köd ereszkedett az Északi Sarkra. A köd miatt az orrukig sem láttak. A Mikulás már azt gondolta, el kell törölnie az ajándékok kihordását, mikor eszébe jutott, hogy Rudolf világító orra elvezeti őket a sötétben. Így történt, hogy utolsóként, kilencedik rénszarvasként csatlakozott a Télapó csapatához. 


Táltos

Nevét onnan kapta, hogy mindig mindenkivel versenyezni akart. Ő a leggyorsabb. Táncossal együtt vezetik a szánt Rudolf után.
Táncos
Mozgása akár egy igazi táncosé, innen kapta nevét.
Pompás
Ő a legerősebb szarvas, a második sorban a jobboldalt a harmadik. 
Csillag

Pompás mellett bal oldalon húzza a szánt.
Üstökös
Második sorban jobb oldalon a második szarvas.
Íjas
Balról a harmadik a sorban. Szeretete és örömet hoz a gyerekeknek.
Ágas és Villám a két utolsó szánhúzó rénszarvas.  

Kézműves feladat - rénszarvas készítés
Krumpli nyomdával vagy mogyoróból rénszarvasokat készítünk 

 

SZELLEMI  ÉS ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐ  (10 pont) - A Mikulás könyv harmadik meséje
A Mikulás könyv második meséje
Nagyon ügyesek voltatok a Mikulás egy mesével köszöni meg a szép dalokat, verseket. A mesét meseposztón mutatjuk be.  A mese végén a csapat választ egy fenyőfát. A vetélkedőn szerzett pontokkal kell feldíszíteni a fenyőfát. 

A három fenyőfa
Régi angol mese nyomán fordította : B. Radó Lili 

Három fenyőfa állt egy dombtetőn...
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony.
- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a Legnagyobb fenyő. - sóhajtotta ez a kicsike fa.


Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó.

Karácsony közeledett.

- Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának ! - sóhajtott a Legnagyobb fenyő.


- Bárcsak engem vinne ! - mondta a Kisebbik fenyő.


- Bárcsak engem választana ! - kívánta a Harmadik Fácska.


Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni.


- Kérlek Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt ? - szólította meg félénken a kismadár a fát.


- Nem lehet ! - mondta a Legnagyobb fenyő- Nem használhatok madarakat az ágaim közt, mert éppen karácsonyfának készülök.


- Pedig úgy fázom - panaszolta a kismadár, a Legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt.


Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik fenyőhöz.


- Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között ? - kérdezte.


- Nem ! - felelte a Kisebbik fenyő. - Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert hátha éppen most vinne el valaki karácsonyfának.


Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a Harmadik Fácskához.


- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között ? - kérdezte.


- Hogyne maradhatnál kismadár - felelte a Harmadik Fácska. - Búj csak egészen hozzám. Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik.


A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a Harmadik Fácska édes, halk csengettyűszót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a Legnagyobb fenyőt, elhaladtak a Kisebbik fenyő előtt is, de amikor a Harmadik Fácska elé értek, elhallgattak.


Mind a három fácska látta az apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta szép, kicsi szánkón csüngtek, amelyből most kiszállott az utasa.


- Télapó vagyok- mondta - Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyermek számára...


- Vigyél engem ! - kiáltotta a Legnagyobb fenyő.


- Engem vígy ! - ágaskodott a Kisebbik fenyő.


A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.


- Te nem szeretnél eljönni ? - kérdezte tőle a Télapó. 

- Dehogynem ! Nagyon szeretnék - felelte a Harmadik Fácska - De hát itt kell maradnom , hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt.

- Kicsike fa - mondta a Télapó - te vagy a legszebb fácska a világon ! Téged viszlek magammal.


Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant velük a karácsonyi havon...
puzzle kirakó - mesék  
találós kérdés a Mikulás kalapjából - (A választ le kell rajzolni)   


Egy lyukon bebújsz,
Mégis kettőn jössz ki. Mi az?
(nadrág)
Ha az idő nagyon komisz,
ott ülök a fejeden.
Hogyha jön egy nagy,
Erős szél, nem maradok
helyemen.  
(kalap)
Egy kis házban öt kis szoba,
öt kis ember bújik oda.
Mi az?
(kesztyű)
Tarka-barka kiabál:
„Torkodra köss, majd nem fáj!”
(sál)
Orra van rendes, formás,
nem ingerli tormás kolbász,
mert szagolni sem tud vele.
Amott a földön, hóban nyomát látni,
tessék ezt most kitalálni!
(csizma)

Télen fűt, nyáron hűt.
(fa)
Hó a karom, hó a fejem,
hóból van a lábam, kezem.
Orrom répa, szemem szén,
Mondd meg, hogy ki vagyok
én?
(hóember) 
Így forgatom,
úgy forgatom,
a kezemben
összenyomom.
Jó keményre
meg is gyúrom.
A hóembert
megcélozom.
(hógolyó)
Mikor tél van, és a csizma
hideg hóban toporog,
lecsúszik a domboldalról,
rajta gyerkőc kuporog. Mi az?
(szánkó)
 
 • narancsszállító játék
BENTI JÁTÉKOK BEFEJEZÉSE
A csapatok újból összejönnek, összeszámoljuk a pontokat.UDVARI  JÁTÉKOK
A Mikulás összekeverte a cipőket, a cipők megkeresése. Az egyik cipőbe egy levelet rejtett a Mikulás.
 • Rénszarvas etetés az udvaron
 • A Mikulás-lámpások meggyújtásaA nyári szünetben sok klassz dologra bukkantam a könyvtárban és az interneten.
Az új  tanévre, új ötletekkel  töltöttem meg a  kézműves ládikót. Ha szeretnéd kinyitni a ládikát  várlak péntekenként 14 órától  a Kankalin Kézműves Műhelybe.ŐSZI PROGRAMOK

Diógyűjtés


Tengeri morzsolók
Ősszel a természet kimeríthetetlen kincsesbánya. Csak ki kell sétálni a kertünkbe vagy a parkba és már  meg is vannak a kézműveskedés alapanyagai. Gyűjtöttünk diót, gesztenyét, makkot, morzsoltunk tengerit, a diógubóból  zöld, a kert egyik bokrán talált bogyóból lila festéket készítettünk.


Kirakó
A Lilla Téri Általános Iskolából meghívást kaptunk a szüreti napra. Lila festékkel és egy parafadugóval szép szőlőfürtös felhívásokat  készítettünk a gyerekeknek. Reméljük, többen kedvet kapnak a könyvtárlátogatásra, csatlakoznak a műhelyünkhöz. A szüret elengedhetetlen tartozéka a játék. Aki a szüreti napon a mi standunkat  választotta,  törhette a fejét őszről szóló népi találós kérdéseken, kirakós és memória játékokon, építhetett  csutkából tornyot.
Mire jó a csutka?


Toronyépítés csutkából
A csutkából a kislányok babákat készítettek

Készülnek a szőlőfürtök
A parafadugós nyomdászkodás annyira megtetszett a gyerekeknek, hogy hamarjában rengeteg szőlőfürtöt készítettek. Ha már ennyi szőlőnk lett, akkor vigyázni is kell rá valakinek. A verses találós kérdésből a gyerekek ügyesen kitalálták, hogy a szőlő őrzésre a legmegfelelőbb személy a madárijesztő lesz. Elő is került a kincsesládámból négy vidám madárijesztő. Megkezdtük a madárijesztők gyártását. Készült madárijesztő fakanálból, pálcikából, a ruhája rongyból vagy papírból, a haja csuhéból.


Dal a madárijesztőről a Szélkiáltó együttes előadásában

 
Madárijesztők


A dióhéj remek kézműves alapanyag és pillanatok alatt rengeteg játékot lehet készíteni. Sorra születtek a diófigurák: egér, csiga, katica, vitorláshajó, teknősbéka, pólyásbaba.

Jó játék gesztenye és a makk
A környéken gyűjtöttünk makkot, gesztenyét, faleveleket, tobozt. Készítettünk Kippkopp babát, ősztündért, tobozmanókat, lovakat, csigákat, egereket.


gombák
Gesztenye napok 
Gyárfás Endre: Gesztenyéző
Vadgesztenye, gesztenye,
kosárkámba potty bele!
gesztenyéből fabrikálok
buksi fejű barna bábot.
Vadgesztenye, gesztenye,
kosárkámba potty bele!
Ha vagytok már jó néhányan,
megnyitom a bábszínházam.
Tengernyi gesztenyét gyűjtöttünk.  Október második hetében Kankalin Kézműves Műhelyében is a gesztenyék körül forgott a világ. Mesélünk Kippkoppról és Tipptoppról. A gesztenyéket pedig felfűztük, elgurítottuk,, eldugtuk és megkeressük, építettünk gesztenyevárost, megkerestük a legügyesebb gesztenyedobót.
Épül Kippkopp és Tipptopp városa


Gesztenyedobó játék
Az Angliában közkedvelt játékot mi is kipróbáltuk. Két játékosnak kell egymással megkűzdeni. Öt játszmából áll a játék. Az nyeri, aki többször eltalálja a másik játékos gesztenyéjét. Gesztenyealagút

Pókok gesztenyéből

Mindent vagy semmit
Ezt a játékot két játékos vagy két csoport játszhatja. A játékterületet válasszuk ketté egy vonallal vagy bottal! Mindkét oldalra tegyünk le 10-10 gesztenyét. Dobókockával felváltva dobnak az ellenfelek. Amennyit dobnak, annyi gesztenyét vehetnek el a másik térfeléről, s ezeket letehetik a saját oldalra. Az nyer, akinek az oldalára átkerül az összes gesztenye. 

Gesztenyepiramis
Mindenki kap egy bizonyos számú gesztenyét, összesen kb. 30-40 darabot érdemes szétosztani a játékosok közt. Középre tegyünk egy lapos tányért vagy tálcát! A játékosok felváltva tesznek egy-egy gesztenyét a tányérra, a rajta lévő gesztenyekupac tetejére is lehet pakolni. Ha leesik egy gesztenye a tányérról, fel kell vennie annak, akinél leesett. Az nyer, akinek legelőször elfogy a gesztenyéje, vagy akinél a legkevesebb marad. 

Szüreti játékok


A Hétszínvirág Óvoda középső csoportosai voltak a vendégeink az "Ettem szőlőt, most érik..." foglalkozásunkon. Benedek Elek "A szegény ember szőlője" című mese után kézműveskedtünk és szüreti játékokat játszottunk. 


Saját készítésű festékkel nyomtatjuk a szőlőszemeket.
Szüreti játékok

Csősz  játék
A csősz leül a székre, a többiek körülötte lopakodnak, és "lopják a szőlőt". Közben ezt énekelik:

Lipem, lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz.
Furkósbot a kezében, vaskalap a fejében.

Egyszer csak a "szőlő lopkodók" elkiáltják magukat: "Tele a kosár!". Ekkor a csősz felpattan és megpróbálja elkapni a "lopkodókat". Akit elkap, az lesz a csősz.Diószüret
A gyerekek összegyűjtik a diót. Dönci, a hörcsög nagyon szereti a diót, meg kell etetni, a diót bele kell dobni a hörcsög tányérjába. Diókapkodó népi játék
Nagy ügyességet igényel, két fővel játszható. A cső magasabban levő részéből gurítható a diót, amit a földet érés pillanatában kalapáccsal kell összetörnie a végén guggoló másik játékosnak. Öt próbálkozás után helycsere következik, míg valamelyikük össze nem tör egy diót. Egyéb termésekkel is játszható, például gesztenyével.

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Ki lakik a dióhéjban?
Nem lakhat ott bárki,
Csak Dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra
Kinyílik a csontkapuja
És cammogva előmászik
Vén Dióbél bácsi-
Csak a szádat
Tátsd ki!

Jó játék a dió
A Hétszínvirág Óvoda középső csoportjával festett diókkal játszottunk. Diókból a mesénkhez  házat, virágokat formáztunk. Állatkert dióból


Felirat hozzáadása

Pólyásbaba dióból


Hattyú dióból

Szellemes játék dióból
A juharfa  ajándéka
A hátsó kertben növekszik egy juharfa. Mindenki ragasztott már kakascsőrt az orrára a juhar terméséből, ennék csak kicsit nehezebb ezeket a  színes szitakötőket készíteni. Nem kell más csak néhány juhar termés, gyurma, egy fadarab. és festék.
TÖK JÓ NAPOK
 Egész nyáron nevelgettük a  kertünkben a dísztököket. Lett is nyolc kis tökfilkónk."Leszüreteltük őket, és jót játszottunk velük


Mondóka
Elment Péter tököt venni,
elfelejtett pénzzel menni.
Hogy a sült tök? Ennyi, s ennyi
de nem volt mit elővenni.
elmaradt a sült-tök vétel
étlen maradt szegény Péter.

TÖK JÓ JÁTÉKOK
Tökgurítás, tökcipelés, töksaccolás, töklövészet, futóverseny tökkel, tökmagból képkészítés 


Gurul a tök

 
Add tovább!
Két oszlopos sorban állnak a gye­rekek terpeszállásban. Az oszlop első gye­reke a mögötte lévő lábai között átadja a tököt. Játék közben mindenki ugyanezt a feladatot végzi.  Az utolsó előrefut a tökkel és tovább adja. Amikor az első játékos újra visszakerül az osz­lop élére, a játéknak vége.
Tökcipelés
Ki tudja a legnehezebb tököt a legmesszebb vinni?


Tökszámlálás
Hány tök van a kertünkben?

Tökvarrás
Tökfigurák


VIRTUÁLIS TÖKFARAGÁS
Ezen az oldalon kipróbálhatod a virtuális tökfaragást. Kattints!


TÖK JÓ IRODALOM


Bálint Ágnes: Mazsola

A Futrinka utca végén, szinte már a mezőn, ócska, molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manófalvi Manó, a madárijesztők barátja.
Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de amióta Manófalvi Manó megörökölte, és házszámtáblát szerelt rá, ház lett belőle.
Sajnos, október végén, egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manófalvi Manó födél nélkül maradt.
Más lakás után kellett néznie.
Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kivájták a belét.
- Ez megteszi! - vélekedett a manó. - Korántsem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél.
Fakéregből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palack cserepeiből. Tűzhelyet agyagból tapasztott, s egy rozsdás cső lett a kémény.
Az agyagból tapasztott tűzhely - ha jól megtömték kukoricacsutkával - csak úgy ontotta a meleget.>
"Már nem is bánom, hogy a kalap elröpült a fejem fölül - gondolta Manófalvi Manó a tűz mellett üldögélve. - Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik."
Egy baj volt csupán: a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manófalvi Manónak unos-untalan fel kellett tápászkodnia a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa.
- Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? - kiabálta mérgesen, lúdtollseprűjével hadonászva. - Ez nem megennivaló!
Lámpagyújtás után nemigen háborgatták, mert a tökházikó ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manófalvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni.
Egy este épp a híreknél tartott ("...leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás szalmafalvi lakos..."), amikor kintről csámcsogást hallott.
Ugyan ki csámcsoghat odakint? Manófalvi Manó el sem tudta képzelni. Mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, s a csámcsogást már úgyszólván a szobában lehetett hallani, Manófalvi Manó rádöbbent, hogy valaki - lámpavilág ide, lámpavilág oda - megint belerágott a tökbe. Felkapta a seprűt, és kirohant.
Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manófalvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat: egyszerűen odébb söpörte.
A kismalac gurult, és torkaszakadtából visított:
- Ui, ui, ui!
- Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni! - fenyegette Manófalvi Manó a seprűjével.
A malacka bánatosan nyöszörgött:
- Éhes vagyok! Már órák óta nem ettem!
- Akkor sem kell fölfalni a házamat! Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj beljebb!
Kukoricalapény! Édes, drága kukoricalepény...
Fél perc múlva csámcsogástól visszhangzott az egész tökház.
- Ez aztán ízlik nekem! - mondta a kismalac két harapás között.
- Ne beszélj teli szájjal! - figyelmeztette a manó. - És főleg ne csámcsogj! Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat!
A kismalac szelíd mosollyal nézett rá:
- Hiszen úgy nem lehet enni!
- Dehogynem! - biztatta a manó. - Próbáld csak meg!
Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csakugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény.
- Úgy jóllaktam, mint a duda! - dőlt hátra a kismalac szuszogva. - Még el is álmosodtam.
Manófalvi Manó megsimogatta a feje búbját.
- Aztán ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni!
Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt:
- Ui, ui, ui!
- Szent Szilvamag! - kiáltott Manófalvi Manó. - Most meg ki bántott?
- Senki! - szipákolt a kismalac. - Csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamennem...
- Ejha! Hát nincs otthonod?
- Ni... nincs... Elkergetett a gazda, mert azt mondta, olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola. És belőlem úgysem lesz soha tisztességes disznó!
A derék manó szíve megesett a kismalacon. Azt mondta hát neki:
- Tudod mit, te Mazsola? Maradj itt nálam! Úgyis mindig egyedül vagyok, s hacsak nem fúj erre a szél egy-egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban.
A kismalac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manófalvi Manó nadrágszárába, és összevissza röfögött:
- Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok! Hova is mentem volna, mivé is lettem volna?
A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit Mazsola rágott a tökhéjon. Igaz, Mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már.
El is aludt a kályhalyukban.


Móricz Zsigmond: Iciri-piciri

Hajaj, hol volt, hol nem...
Volt egyszer egy iciri-piciri házacska;
ott lakott egy iciri-piciri kis macska.

Volt annak két iciri-piciri kis ökre,

rákaptak egy iciri-piciri kis tökre.

Csizmát húz az iciri.piciri kis macska,

hová lett az iciri-piciri barmocska.

Bejárja az iciri-piciri kis erdőt,

s nem leli az iciri-piciri tekergőt.

Bejárja az iciri-piciri kaszálót,

s nem látja az iciri-piciri kószálót.

Rátalál egy iciri-piciri kis tökre,

bánatában iciri-picirit meglökte.

Felfordult az iciri-piciri tököcske,

benne a két iciri-piciri ökröcske.

A TÖK ÉS A CSIKÓ
– Nógrádi népmonda nyomán –

Mátyás király egyik faluban, ahol meghált, korán reggel, ahogy felkel, megy az utcán végig, és arra lesz figyelmes, hogy egy ember nagyon vígan fütyül. Odaköszön neki:
– Jó reggelt adjon isten, barátom! Magának valami nagyon jól mehet a sora, hogy ilyen korán reggel jólesik a fütyülés.
– Hát hogy a sorom jól menne, azzal nem dicsekedhetem.
– Hát akkor mire van a jókedve?
– Hát arra, hogy most fütyülök egyet, az lesz a früstök. Délben fütyülök egy másikat, az lesz az ebéd, este fütyülök egy harmadikat, az lesz a vacsora.
– Hát enni mikor eszik? – kérdi Mátyás király.
– Hát majd ha lesz – azt mondja. Kérdezi Mátyás király:
– Mondja, mit szokott ebben a kertben termelni?
– Hát krumplit, kukoricát, tököt, zöldségeket.
– Ide figyeljen, barátom! Mátyás király nagyon szereti a tököt. Őszkor a legszebb tököt, ami a kertjében terem, vigye el neki a budai várba.
Hát az ember egész nyáron ápolgatja a tököt. Ősz felére az egyik tök egész hatalmasan megnő. Akkor leveszi, és elindul vele Budára, Mátyás királyhoz. Persze mikor a vár kapujába ér, az őrség megkérdezte, hogy mit akar.
Azt mondja a szegény ember:
– Ezt a tököt hoztam Mátyás királynak.
Az őrök nagyot kacagtak, s el akarták kergetni, de Mátyás király valahogy észrevette, és megparancsolta, hogy engedjék be.
Mikor beér, Mátyás király jól megtraktáltatja, ad neki ezer forintot a tökért, meg még külön útra való zsebpénzt is kapott, hogy az ezer forintot hiány nélkül hazavigye.
Mátyás király a tököt a fogadóteremben helyeztette el.
Mikor megy a szegény ember hazafele, útközben egy kis szíverősítőt is bebegyelt az útszéli kocsmákban. Ahogy beér a faluba, előveszi az ezer forintot, és lobogtatja, hogy mit kapott ő Mátyás királytól a tökért.
A szegény ember szomszédjában egy zsíros nyakú paraszt lakott. Amikor meglátja az ezer forintot, amit a szomszédja a tökért kapott, majdnem megütötte a guta.
De akkor a zsíros nyakú paraszt gondol egyet. Neki van egy hároméves, gyönyörű szép csikója. Olyan, hogy igazán ritkítja párját. Mennyit fog ő ezért kapni Mátyás királytól, ha egy tökért ezer forintot adott!
Egyik reggel fogja a csikót, és elvezeti Budára Mátyás királyhoz.
Mikor a kapuba ér, kérdezik, mit akar.
– Mátyás király őfelségének hoztam ezt a csikót. Mátyás királynak jelentést tesznek róla.
Akkor Mátyás király intézkedik, hogy eresszék ki a csikót a ménesbe, az embert pedig vezessék elébe.
Mátyás megkérdezte a parasztot, hogy hova való.
Amikor a paraszt megmondja, hogy honnan való, Mátyás király mindjárt rájött, hogy a tökös embernek a szomszédja. Azt már ottjártában megállapította, hogy nagyon gazdag paraszt. Intézkedik, hogy jó ebédet adjanak neki. Mikor az ebédnek vége volt, így szól Mátyás király:
– Ide figyeljen, barátom! Látja ott a sarokban azt a tököt?
– Látom, felséges királyom.
– Hát az egy ezerforintos tök. Fogja, ezt adom én viszontajándékba a csikóért.
Felveszi a paraszt a tököt, de alighogy a kapun kijött vele, földhöz puhintotta, és nagy zsörtölődéssel, káromkodással hazaballagott. Amikor hazaért, az első útja a szegény emberhez vezetett nagy adta-teremtettével.
– Az ördögök szánkáztassák meg magát a neve napján a tökével együtt! Azt kaptam a csikóért!
Mikor a faluban az esetnek híre futott, volt, aki a zsíros nyakú parasztot talán sajnálta, de a község nagy része ugyancsak örült rajta, hogy így kibánt vele Mátyás király.


M Á R T O N     N A P
F O G L A L K O Z Á S  V Á Z L A T

A gyerekek négy csoportban vesznek részt a foglalkozáson.

Bevezető
Kirakó/ Őszhöz kapcsolódó eseményeket kell kirakni és felismerni.(Szüret, tengerifosztás, töklámpás faragás, Márton-nap.)

Ki volt Szent Márton? - Mire emlékszem?  / A csapat egy tagja kimegy a szobából. Felolvassuk a történetet. Egy gyereknek el kell mondani a hallottakat a kintről behívott gyereknek. A játékos újra elmondja a történetet. Pontozzuk a teljesítményét/


Szent Márton az egykori Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen született Krisztus után 316-ban, vagy 317-ben. Apja katonatisztként szolgált, belépett a hadseregbe Itáliában, s a gyakorló szolgálat után, 19 évesen lett katona. Jóindulatú, segítőkész embernek tartották, egyszer egy nélkülöző koldussal is megosztotta köpenyét, amit kardjával vágott ketté. Ez a tette indította el a hittérítés útján, s a legendák szerint életét csodák, gyógyulások kísérték, s 371-ben püspökévé választották, akarata ellenére. A tisztség elől egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. A vele kapcsolatos libás népszokások erre vezethetők vissza.
 • Libatömő játék  - A csapatok egy tömi való ludat és tengerit kapnak. Meg kell etetni/tömni a libákat.  játékot  a legkövérebb liba nyeri.   A többiek énekelnek.
Egyél libám, egyél már,
nézd a Nap is lement már.
Éjfél tájba', nyolc órára,
Esti harangszóra.
Bim, bam, bom
(dal)
 • Híres libák - Felismerő játék  
 • A mese szerint 1884-ben született, és a dél-svédországi kis faluban élt szüleivel egy tanyán. 14 éves korában rosszalkodásai és gonoszsága miatt büntetésül törpévé varázsolta egy házimanó, melynek eredményeképp kb. 20 cm-esre zsugorodott, és megértette az állatok nyelvét. Miután törpe lett, északra tartó vadludak társaságában útnak eredt a házilúddal, Mártonnal. Útja során eljut egészen Lappföldig  majd visszatér szülőházához. A hosszú hónapok alatt sok jót tesz, ezért a manó hazatérésekor, november 8-án visszavarázsolja eredeti méretére.  
 • Fazekas Mihály 1766. január 6-án született Debrecenben. Apja állatorvos volt. Debrecenben a Református Kollégiumban tanult. Valami mellőzés miatt összezördült tanáraival és katonának állt. A katonaévek után visszatért szülővárosába. 1804-ben írta meg  híres elbeszélő költeményét.  A mű az egyszeri libapásztorfiúról szól, aki többször is túljár a kapzsi és zsarnok földesúr, Döbrögi eszén. Fazekas Mihály utolsó éveiben sokat betegeskedett, végül 1828-ban tüdőbajban hunyt el Debrecenben.  Fazekas fő művéből, nagy sikerű rajzfilm is készült.
 •  Egy árván maradt rókakölyök minden álma, hogy bosszút álljon szülei halála miatt, s elejtsen egy hatalmas libát, Társt.
 • Már a szüleitek is kezdő olvasóként ezekkel a rövid történetekkel gyakorolták az olvasást. A könyv címe egy gőgös fiú lúd neve.

A lúd - Mire emlékszem?  / A csapat egy tagja kimegy a szobából. Felolvassuk a történetet. Egy gyereknek el kell mondani a hallottakat a kintről behívott gyereknek. A játékos újra elmondja a történetet. Pontozzuk a teljesítményét./
 

A házilúd az egyik legrégebben háziasított baromfi, valószínűleg hazánkban a rómaiak közvetítésével honosodott meg. Rómában nagy tisztelet övezte a ludakat. Egy  legenda szerint Rómát egy alkalommal a ludak mentették meg, gágogásukkal figyelmeztetve a védőket a loppal közeledő ellenségre. Nem túl jól úszik, nem szeret hosszabb ideig a mély vízben maradni. A lány ludat tojónak, a fiút gúnárnak nevezzük. Lábujjait úszóhártya köti össze. Csőrén az alsó és a felső káva vége is éles, hogy tőben le tudja csípni a legelő füvét. Tollazata egyszerű, dús, tömött, a hason és a mellen a fedőtollak alatt sűrű pihetollak nőnek. A növendék ludat először 9–10 hetes korában tépik, ilyenkor már többnyire nehezebb 4 kg-nál. A második tépés ez után 7 héttel esedékes.  


Ki rajzolja a legszebb ludat?  - A csapat egy tagja lúdtollal libát rajzol. A legszebben rajzoló csapat kapja a tollat.   


Tollfosztó   - A csapatok tollakat kapnak. Ki kell válogatni és le kell fosztani a tollakat. Az a csapat nyer, amelyik a leggyorsabban és a legpuhább párnát készíti.
 Tollfújó verseny - Asztalra kitett pihetollat kitudja hamarabb a másik oldalra elfújni- jó légzésgyakorlat is/. A játékok szereplőit ezzel a kiolvasóval választjuk ki ” Egy, petty, libapetty,Terád jut a huszonegy!”
Márton napi népszokások - Mire emlékszem?  / A csapat egy tagja kimegy a szobából. Felolvassuk a történetet. Egy gyereknek el kell mondani a hallottakat a kintről behívott gyereknek. A játékos újra elmondja a történetet. Pontozzuk a teljesítményét/
  
Márton napján vágták le a tömött libákat, úgy tartották: "aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. "Márton az új bor bírája, tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az új bor. Lakomák időszaka. A Márton napi időjárásból következtettek a télre: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. "  A Márton napi lakomán elfogyasztott lúd csontjából is időjárásra következtettek: ha a liba csontja fehér, és hosszú akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid akkor sáros. Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert a jószág pusztulását okozta volna. Sokfelé rendeztek Márton napi bálokat, vásárokat.   

Borszívás lopóval  a legtöbb bort felszívó csapat kapja a pontot.
Írás lúdtollal
 Márton napi lámpások - Mire emlékszem?  / A csapat egy tagja kimegy a szobából. Felolvassuk a történetet. Egy gyereknek el kell mondani a hallottakat a kintről behívott gyereknek. A játékos újra elmondja a történetet. Pontozzuk a teljesítményét)
Szerte Európában Márton napja tájékán szoktak mécsest gyújtani a mûhelyekben a munkavégzéshez a korai sötétedés miatt. Innét ered a Márton-napi lámpás felvonulás hagyománya. Szombathelyen a Márton napi felvonuláson Székesegyháztól a Szent Márton templomig vonuló menet élén hagyományosan római viseletbe öltözött katonái haladnak. Bajorországban, - akárcsak a Mikulást - Szent Mártont is a gyermekek barátjaként tisztelik. ún. Szent Márton megszemélyesítője átlovagol a városon, közben cukrot, diót, édességeket oszt az őt követő kicsinyeknek, akik énekszóval, világító díszlámpásokkal kísérik, s előadják a Márton és a koldus történetét. MÁRTON NAPI LÁMPÁSKÉSZÍTÉS

Hozzávalók:
- szép őszi levelek
- színes krepp papír
- pausz papír
- kerek doboz
- ragasztó
- olló
- gyertya
- drót

1.
Ragasztózd be a kerek doboz alját, közben a doboz másik felének csak a szélét hagyd meg. Ez lesz a lámpás fedő része. A leveleket tetszés szerint ragaszd rá a pauszpapírra.

2.
A feldíszített pauszpapír-hoz ragaszd a dobozok alját és tetejét. A lámpás alját és tetejét díszítheted színes papírral.

3.
A mécsest helyezd a lámpás aljára, és végül drótból készíts neki fület, hogy könnyen és biztonságosan vihessed magaddal.


Libás báb óvodásoknak                                                     SZABADTÉRI JÁTÉK
 
Gúnár játék
„Muzsikaszó közben kézenfogva, ha sokan vagyunk, csípőre tett kézzel körbe-körbe megyünk. Mikor elhallgat a zene, elengedjük egymás kezét, vagy levesszük a csípőnkről. Kiszemelünk magunknak valakit, és igyekszünk minél gyorsabban megfogni a kezét. Ha sikerült, a párunkkal együtt leguggolunk. Akinek nem jut pár, állva marad, ő lesz a “gúnár”. Mindenki rámutat, és háromra kiáltjuk:
Te vagy a gúnár! Ha párosan vagyunk, akkor a következő játékban a segítő, játékvezető felnőtthöz nem ér odafutni” KÖNYVHETI AJÁNLAT


ELSŐ KÖNYVEM PÁLYÁZAT 


Kedves Barátunk!
Szeretnél egy olyan könyvet, amelynek Te vagy a készítője, írója, szerkesztője? Itt az alkalom, hogy elkészítsd!

 Kankalin Műhelyünkben a  könyvek ünnepén  papírhulladékból, maradék anyagokból igazi könyveket varázsolunk.   Fabrikálhatsz  mini könyvet, saját szerkesztésű mesekönyvet, egyéni albumot. Egy  könyvet  nem elég elkészíteni, meg  kell tölteni gondolatokkal, élményekkel, képekkel, tapasztalatokkal. Néhány nap és itt a nyári szünidő, reméljük sok nagy kaland, szép pillanat vár rád.  Örökítsd meg a nyarat, a saját könyvedben! A pályaműveket 2012. szeptember elsejéig várjuk. Az élménybeszámolókkal, könyvnézegetéssekkel egybekötött első könyvbemutatókat az írásbeliség világnapján szeptember 8-án tartjuk.


KIS LAPOZGATÓ
Találtunk az otthoni könyvespolcon egy régi, szétesett atlaszt. A kis lapozgatók az öreg atlasz egy-egy lapjának a felhasználásával készültek.

Borítók

Könyv belső

MINIKÖNYV
Csak egy A/4-es lap, maradék karton, gomb, csipke, vagy szalag, és pillanatok alatt kész a könyv.  

 

 

ÉLMÉNYEK ALBUMA
Csupa játék és meglepetés! Erre az albumra rá kell szánni az időt, de nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. Igazi játék a sok apró részletet összeilleszteni.

 

 

 

  ANYÁK NAPJA
A legszebb anyák napi ajándék a virág, ezért is ajánlok néhány egyszerű és olcsó virágkészítési technikát a figyelmetekbe.  
 VIRÁGOK PET PALACKBÓL
Még a PET palackokból is lehet olyan virágokat készíteni, amik sokáig jól mutatnak a szabadban vagy az erkélyen. A technikát Sassa professzor mutatja be. 


Virágok papírból
Egy gomb, egy papírcsík, hurkapálca és ragasztó kell ezekhez a könnyen elkészíthető virágokhoz.


Virágok dekorgumiból


Ezt a néhány egyszerű  technikát még a fiúk is bevállalták, igazán ügyesek voltak. 

  I N T E R N E T    F I E S T A

Végre itt a jó idő, elkezdhetjük a húsvéti készülődést. Mivel a könyvtárunkban most sok szó esik arról,  hogyan tudjuk az internetet okosan használni, elhatároztam én is bekapcsolódok a programba.  Nagyon jó ötleteket találtam a világhálón.  A legkedvesebb kézműves oldalaim ajánlom a húsvétra készülődők figyelmébe. 

BASTELPARADIES vagyis barkácsparadicsom
Igaz, hogy német nyelvű az oldal, de minden mozzanatot képekkel is bemutatnak. A német nyelv ismerete nélkül is elboldogulsz. Fantasztikus húsvéti gyűjteményük, feltétlenül nézd meg!

KINDERSPIELE vagyis gyermekjátékok
Ez is német nyelvű oldal, nagy segítség, hogy a minták PDF-ben letölthetők, s így már valóban gyermekjáték a húsvéti dekoráció elkészítése.

Bárányokat, mókás füzéreket, húsvéti ablakdíszeket találtok az oldalon.

Az egyik legjobb hazai kézműves honlap, húsvétra is sok jó ötletük van.

KINDERWEB - gyereknet
A német nyelvű oldalon sok témában találsz anyagot
Ö T L E T E K   A   N E M Z E T I   Ü N N E P Ü N K R E
Van már kokárdát? Ha nincs nálunk elkészítheted. Akinek van elég türelme, az készíthet nemzetiszínű virágot flittererekből vagy papírból. Van ötletünk többféle huszárcsákóhoz,  filcből varrhatsz lovacskákat, kiszínezheted a forradalom főszereplőit és a pesti polgárokat, fabrikálhatsz mozgatható kezű huszárokat. A kertben fűzfaparipák várják a huszárpróbára jelentkezőket, akik kipróbálhatják a díjugratást, kardforgatást, dobpergetést, kürtfújást.

Nemzetiszínű virág
Huszárcsákó
Hagyományos és horgolt kokárdák

 


KÉZMŰVES ÖTLETEK FEBRUÁRBAN

Csak a kezedre lesz szükség ehhez az álarchoz
Gyorsan elkészülnek ezek a mókás könyvjelzők is.
Bohócok nélkül nincs farsang
 

A Valentin-napi szívhez drót, gyöngy és sok-sok türelem kell.

KÉZMŰVES ÖTLETEK ANYÁK NAPJÁRA


Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, az idén ez május elsején  lesz.  A legkedvesebb ajándék az, amit Te készítesz. Ha nincs még ötleted, akkor kézműveskedj velem. Április 28-tól minden nap szeretettel várlak.  Készíthetsz ajándékkártyát, szíves csokrot, ajándékdobozt, meglepetés szívvel vagy apró virággal.
Virágszívek
Az anyák napja elképzelhetetlen virág nélkül. Pillanatok alatt, szalvéta technikával készítheted el ezeket a kis virágszíveket.
Egyedi ajándékkártya
Sok szép anyák napi köszöntőt, verset gyűjtöttem. Az egyik legkedvesebbet ide is leírom. A könyvtárban a verseket megtanulhatod vagy  köszöntőkártyára másolva átadhatod édesanyádnak.


Ágh István: Virágosat álmodtam

 

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó-
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.
Otthon is elkészíthető
Ha most otthonról böngészed a blogunkat, és nem jutsz el hozzám, akkor indítsd el a lejátszót, egyszerű és gyorsan elkészíthető ez az origami szív is. A hajtogatáshoz  egy négyzet alakú papírra lesz szükség.


Digitális ajándék anyák napjára
Jártál már a www.tyukanyo.hu oldalon? Jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretnek kézműveskedni. Tyúkanyóéknak  anyák napjára is támad egy jó ötletük. Nagyon szép képes idézeteket lehet anyunak küldeni a következő oldalról. Kattints ide és küldd el szeretettel.

 TAVASZI ÉS HÚSVÉTI ÖTLETPARÁDÉ

Nagyon várom a tavaszt, már el is kezdtem a készülődést. Tengernyi ötletem van,  a húsvéti ajándékoknak  egyszerű és pár perc alatt elkészíthető kis kosarat hajtogattam.  Rengeteg gipszet öntöttem, hogy  gyönyörűen feldíszítsem a húsvéti asztalomat. Van négyféle szalvétatartóm, több fajta tojástartóm, sokféle festhető tojásformám, húsvéti mintával díszíthető képkereteim.  Gondoltad volna, hogy gyöngyfűzéssel is lehet húsvéti tojásokat készíteni? Pedig lehet, különleges és szép ajándék  locsolóknak a gyöngyös tojás. Legjobban a hagyományos technikával készített, népi motívumokkal díszített húsvéti tojások szeretem. Sokféle mintát ismerek, van közöttük napsugaras, kakasfejes, csillagos.   Az erdő lakóiról sem feledkeztem meg. Filcből színes, vidám nyulakat varrtam, gyűrött papírból apró könyvtári  manókat készítettem. Mindez olyan egyszerű, hogy pillanatok alatt Te is el tudod készíteni. 

Szeretettel várlak délutánonként a húsvéti  műhelyemben.  Kedvcsinálónak néhány kép a húsvéti ötletekről.


HÚSVÉTI BÁRÁNYKA

GYÖNGYÖS TOJÁS
TOJÁSMELEGÍTŐ NYULAK


TOJÁSTARTÓK

HÚSVÉTI KÉPEK


AJÁNLATOM
A NEMZETI ÜNNEPÜNKRE

Készítsünk együtt kokárdát a nemzeti
ünnepünkre! Mindenkit szeretettel várunk március 12-én, szombaton a Kankalin Kézműves Műhelybe kokárda készítésre.

Akinek kedve van az elkészítheti a képen látható, Praktika újságban megjelent mini papírszínházat is, az ünnep jeles szereplőinek figuráival és a Nemzeti Múzeum épületével.
"ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL"


Bettina és Gergő velencei maszkokat készít.

Bettina
Gergő